ProMedical Kraków - Pomoc neurologa

Neurolog ProMedical zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego zarówno dzieci jak i dorosłych, a w szczególności:

 • bólami głowy (m.in. migrenami, neuralgiami nerwu trójdzielnego, klastrowymi bólami głowy)
 • padaczką
 • zaburzeniami drgawkowymi
 • chorobą Parkinsona, zaburzeniami układu pozapiramidowego
 • chorobą Alzheimera, zespołami otępiennymi
 • następstwami chorób naczyniowych, pozapalnych OUN
 • następstwami urazów głowy
 • nowotworami mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych
 • zespołami bólowo-korzeniowymi kręgosłupa,
 • chorobami połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego,
 • porażeniem mózgowym i innymi zespołami porażennymi,
 • układowymi zanikami pierwotnymi OUN
 • upośledzeniem umysłowym,
 • tikami.