ProMedical Kraków - Pomoc logopedy

Logopeda ProMedical udziela specjalistycznej pomocy przy zaburzeniach mowy, trudnościach w komunikacji. Proces diagnozowania i terapii dostosowany jest do indywidualnych wymagań pacjenta tak, by zapewnić wymierne rezultaty i komfortową atmosferę w trakcie wizyty .

 

Nasz specjalista zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, czyli m.in. :

  • terapią prostego opóźnionego rozwoju mowy
  • terapią dyslalii
  • diagnozą i profilaktyką zaburzeń mowy
  • stymulacją rozwoju mowy
  • terapią afazji i dyzartii
  • terapią jąkania
  • terapią mowy u dzieci upośledzonych umysłowo

Terapia logopedyczna okazuje się niezbędna w przypadku pojawienia się zaburzeń mowy z racji tego, jak istotną rolę w naszym życiu odgrywa komunikacja werbalna.  Brak specjalistycznej pomocy może być źródłem niepotrzebnego stresu, problemów komunikacyjnych i obniżania samooceny.

Logopeda ProMedical pomoże wyeliminować zaburzenia mowy oraz w pozytywnej, komfortowej atmosferze, ułatwi załagodzenie nieprzyjemnych doświadczeń związanych z barierami komunikacyjnymi.